• Artykuł specjalny

    Nagłe niespodziewane zatrzymanie krążenia w czasie znieczulenia.

    Główne założenia: Nagłe niespodziewane zatrzymanie krążenia w czasie znieczulenia (NNZKCZ) oraz w okresie okołooperacyjnym jest zdarzeniem rzadkim o wieloczynnikowym charakterze. W porównaniu z pozaszpitalnym nagłym zatrzymaniem krążenia NNZKCZ nie jest wystarczająco zbadane czy opisane. Zwykle w sytuacji kryzysowej związanej z NNZKCZ, z którą w wielu wypadkach należy się liczyć, towarzyszy świadek zdarzenia, lekarz anestezjolog, posiadający wiedzę zarówno na temat chorób towarzyszących pacjenta, jak i fizjologicznych aspektów znieczulenia i operacji. W momencie rozpoznania zagrożenia i identyfikacji przyczyny zatrzymania krążenia anestezjolog może natychmiast wdrożyć właściwe postępowanie.

    Artykuł ten zawiera algorytmy i protokoły postępowania w najczęściej występujących sytuacjach krytycznych w praktyce anestezjologicznej.    Pobierz

    Bardzo prosimy o podzielenie siê z nami swoimi uwagami, na ile siê przyda³y, a na ile nie spe³ni³y oczekiwañ informacjê zawarte w artykule, tym celu prosimy o wype³nienie poni¿szej ankiety: ANKIETA